Translation Comission’s Docs 1.2 Støttespillere

Forskjellige grupper med lang bakgrunn i integrerte cooperativer, P2P organisering, open source/hacker kultur og crytpocurrencies kommer sammen som Fair.coop støttespillere.

 

 

Catalan Integral Cooperative (CIC), er et selvstyrt initiativ for å bygge et nytt samfunn fra bunn av via selvstyre og åpne forsamlinger.

Siden mai 2010 har det sakte bygget seg opp et nettverk av selvstyrte prosjekter både bioregionalt og lokalt gjennom mobilisering av kollektiv selvstendighet, gjensidig støtte og andre kollektiviseringsressurser, med et formål om å skate et alternativ utenfor bank og statssystemet.

Samordning av produktive aktiviteter som innebærer kooperativt arbeid er grunnlaget for å fremme et integrert kooperativt offentlig system uten mellomledd, og bygge en livsstil i samsvar med prinsippene som forener oss i et kollektiv for å søke etter et godt liv. (?)

Dette er ikke første gangen CIC deler sin globale visjon. Så tidlig som i 2013 var CIC involvert i publiseringen av integral revolusjon, noe som betød en intensifirsering i deling av ideer og tilnærminger fra andre grupper.

Med dette nye initiativet bringer de med seg deres teoretiske og praktiske erfaring fra Catalunya, til en mer global scene.

Mer informasjon om CIC her.

 

 

P2P Foundation er en global organisasjon med fokus på studier, research og dokumentasjon av en bred rekke peer-to-peer metoder. Deres webside er deres felles kunskap og er bygget opp av felleskapet.
Det er en møteplass for personer som er mer eller mindre enige i de følgende ideene, prinsippene og forslagene:
-Peer-basert teknologier har potensialet til å skape forandring i underbevsstheten gjennom individuel deltakelse og networking.
-Promotering av distribuerte nettverk som et alternativ til nåtidens politiske og økonomiske organisering.
-Denne måten å organisere seg på skaper et nytt offentlig område, et commons av informasjon som må beskyttes og utvides.
-Prinsipper som dem som er utviklet av free software bevegelsen og bevegelser som promoterer åpen adgang for alle, som kan brukes i sosiale og produktive sfærer av livet.
-Det er nødvendig og strekke seg ut til eldre mer tradisjonelle sosialbevegelser av arbeidere og bønder så vi sammen kan skape en ny sosial struktur basert på samarbeid og solidaritet.
-Teorien om et «peer society» impliserer at hele den offentlige samfunn, massene, må være i sentrum når avgjørelser tas, i motsetning til at markedet og staten styrer.
-Peer-to-peer kultur som en proto-modell for produksjon har vokst relativt eksponensielt, men kan fortsatt lett bli dratt inn i en typisk kapitalistisk setting. Av denne grunn krever det mer politisk bevissthet, som promotert av P2P Foundation.
Mer informasjon om P2P Foundation

 

 

Dark Wallet er et felleskapsbasert prosjekt for å utvikle en digital lommebok med fokus på personvern, skalerbarhet og integritet. Medlemmene ser på Bitcoin i hovedsap som et verktøy for han i en åpen og fri økonomi, istedenfor en enkel innoovasjon rundt hvordan man betaler for noe.
Dark Wallet satser på å være kun det første steget i en serie med nye verktøy for markeder, selvstyre og selvorganisering. Verktøy vi trenger i våre lokalsamfunn for å skape selvstyrte områder. Med deres involvering i Fair.Coop vil Dark Wallet teamet utvikle verktøy som bidrar i desentralisering og kooperativ selvorganisering.
For Dark Wallet betyr DAC et Desentralisert Autonomt Kooperativ. (Decentralized autonomous cooperative)
Mer informasjon om DarkWallet

 

 

Kick-off
Mot slutten av April, 2014, startet Enric Duran, medskaper av Cooperativa Integral Catalunya, å utvikle ideen som senere ville kulminere i Fair.Coop. Etter intensiv reserach i «cryptocurrency» verdenen valgte han Faircoin. Bakgrunnen for denne avgjørelsen var FairCoins egenskaper og historie.
Han begynte anonymt og engasjere seg for i faircoinmiljøet, for så og avsløre identiteten sin og Fair Coop for utviklerene av Faircoin.
Gjennom mai, juni og july begynte å han og dele planen andre grupper, deriblandet Cooperativa Iintegral Catalunya, P2P Foundation og Dark Wallet, i tillegg til ipersoner og grupper fra hele verden, med formålet å skape en støttegruppe som nå har gjort det mulig å lansere Fair.Coop den 17 september 2014.