Πως να δημιουργήσετε Τοπικούς Κόμβους

Map

Αυτός ο οδηγός περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τους Τοπικούς Κόμβους. Ενημερωθείτε για το πως μπορείτε να ξεκινήσετε κι εσείς έναν Τοπικό Κόμβο ώστε να συμμετέχετε στη διάδοση και επέκταση του FairCoop!

– Τι είναι ένας Τοπικός Κόμβος;

Οι Τοπικοί Κόμβοι (Τ.Κ.) αποτελούν τη βάση του FairCoop στο τοπικό επίπεδο, προσφέροντας ένα δεσμό μεταξύ τοπικών εγχειρημάτων, πρωτοβουλιών, ατόμων ή συλλογικοτήτων με την παγκόσμια κοινότητα του FairCoop. Πρόκειται για μια αμφίδρομη σχέση ανταλλαγής πληροφορίας μεταξύ τοπικού και παγκόσμιου.

– Πως δημιουργείτε ένας Τοπικός Κόμβος;

Αρχικά είναι αναγκαία μια ομάδα ατόμων, αφοσιωμένη στους στόχους του FairCoop και στις εργασίες που οφείλει να κάνει ένας Τ.Κ. Χρειάζεται επίσης πρόσβαση στο διαδίκτυο, ώστε να επικοινωνεί με τα υπόλοιπα μέλη της κοινότητάς μας.

* Για όσους δεν διαθέτουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, επικοινωνήστε με την επιτροπή υποστήριξης τοπικών κόμβων ώστε να βρεθεί μια λύση.

– Πόσα μέλη έχει ο κάθε κόμβος;

Ως ελάχιστος αριθμό μελών, ώστε να θεωρείτε ένας Τ.Κ. λειτουργικός, έχουμε ορίσει τα τρία (3), ως ο αριθμός που θεωρείτε ικανός για τη δημιουργία συνεταιρισμών, συλλόγων ή άλλων συνεργατικών εγχειρημάτων στις περισσότερες περιοχές. Παρ’ όλα αυτά είναι πολύ θεμιτό, εάν είναι εφικτό, να συμμετέχουν ακόμη περισσότερα μέλη καθώς θα ενδυναμώσουν τη συλλογική αυτή προσπάθεια.
Για όσους θέλουν να δημιουργήσουν έναν Τ.Κ., αλλά δεν βρίσκουν τα απαραίτητα άτομα, ας ξεκινήσουν με τη διάδοση της ιδέας και τη δικτύωση με άλλους! Είναι σίγουρο ότι θα βρίσκονται και άλλοι άνθρωποι τριγύρω που θα τους ενδιαφέρει το συνεργατικό οικοσύστημα του FairCoop. Ακόμη, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την επιτροπή επέκτασης ώστε να σας βοηθήσει στη διοργάνωση κάποιας εκδήλωσης που θα επιτρέψει σε περισσότερο κόσμο να ενημερωθεί και να συμμετάσχει.

– Ποιες είναι οι εργασίες ενός Τοπικού Κόμβου;

 • Καλωσόρισμα μελών στον FairCoop. Οργάνωση συναντήσεων για άτομα και συλλογικότητες που ενδιαφέρονται να μάθουν και να συμμετάσχουν στον FairCoop.
 • Διάδοση του Faircoop σε τοπικό επίπεδο. Μοιραστείτε τις ιδέες, τις αξίες και τα νέα του Faircoop με όλες τις επαφές σας και με ανθρώπους της περιοχής σας.
 • Εργαστήρια, συζητήσεις, συνεντεύξεις κ.α. Ένας Τ.Κ. αποτελεί το σημείο αναφοράς του FairCoop στην περιοχή σας, οπότε όταν η επιτροπή επικοινωνίας του FairCoop λαμβάνει κάποιο αίτημα για συγκεκριμένη δράση, θα το μεταβιβάζει στον Τ.Κ. που θα έχει την ευθύνη πραγματοποίησής του. Παραδείγματα τέτοιων δράσεων αποτελούν κάποια συνέντευξη, μια ομιλία, πληροφόρηση κ.ο.κ.
 • Διασύνδεση τοπικών εγχειρημάτων με το δίκτυο του FairCoop. Γνωρίζοντας τα εγχειρήματα σε τοπικό επίπεδο, ο Τ.Κ. είναι υπεύθυνος ώστε να φέρει σε επαφή όσα από αυτά ενδιαφέρονται και συμφωνούν με το Faircoop. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει αφενός να γνωρίζει καλά τις εργασίες που γίνονται μέσα στον οργανισμό, όπως και να προσφέρει την πληροφορία αυτή στα τοπικά εγχειρήματα. Υπάρχει επίσης η ανάγκη διευκόλυνσης και υποστήριξης όλων όσων χρησιμοποιούν τα οικονομικά εργαλεία που προσφέρει ο FairCoop, όπως τον κατάλογο use.fair-coin.org, τη διαδικτυακή αγορά FairMarket, τις κάρτες συναλλαγών FairPay κ.α.
 • Μέσο μετάδοσης των παγκόσμιων εργαλείων του FairCoop. Όταν ένα παγκόσμιο εγχείρημα σχεδιάζεται και υλοποιείται, οι Τ.Κ. έχουν ρόλο κλειδί στη διάδοση και την εξάπλωσή του στην τοπική τους κοινότητα. Έτσι επιτυγχάνεται η επιθυμητή δικτύωση και ενδυνάμωση τόσο των τοπικών πρωτοβουλιών όσο και του παγκόσμιου οργανισμού.
 • Ανάληψη συγκεκριμένων εργασιών του FairCoop. Όταν μια ομάδα έχει τη δυνατότητα της επί τόπου συνεύρεσης και εργασίας, είναι πολύ πιο ισχυρή από οποιαδήποτε άλλη εργάζεται με απομακρυσμένο τρόπο. Είναι θεμιτό ο κάθε Τ.Κ. να αναλαμβάνει κάποια συγκεκριμένη εργασία ή εγχείρημα με τρόπο συνεκτικό και ολοκληρωμένο.
 • Getfaircoin.net https:// Ανταλλακτήριο για Faircoin. Οι Τ.Κ. αποτελούν έναν έμπιστο και φυσικό τρόπο για να αγοράσει/πουλήσει κάποιος Faircoins διευκολύνοντας έτσι την πρόσβαση στο νόμισμα και την οικονομία του Faircoop. Προς το παρόν οι συναλλαγές αυτές γίνονται μέσω της υπηρεσίας Getfaircoin.net, όπου ένας Τ.Κ. μπορεί να εγγραφεί ως Σημείο Συναλλαγής (Point of Exchange – PoE) δηλώνοντας την επιθυμία του αυτή στο admin@getfaircoin.net για να λάβει περισσότερες πληροφορίες. Αυτός είναι και ένας τρόπος αυτοχρηματοδότησης του Τ.Κ. καθώς η εισφορά 1% επί της συναλλαγής θα πηγαίνει στον τοπικό κόμβο.
  Μέρος της εργασίας σε αυτά τα Σημεία Συναλλαγής είναι επίσης η διάθεση καρτών FairPay καθώς και η υποστήριξη των χρηστών τους, ώστε να διευκολύνεται η πρόσβαση στο Faircoin, η χρήση του στις πραγματικές ανάγκες της τοπικής κοινότητας και η εμπέδωση μιας κυκλικής βιώσιμης οικονομίας.
 • Δίκαιο και ηθικό εμπόριο (FairShop). Αποτελεί ένα συνδετικό κρίκο μεταξύ της παγκόσμιας διαδικτυακής αγοράς Fairmarket και των τοπικών καταστημάτων/εμπόρων. Δείτε τη σχετική συζήτηση εδώ: /groups/fairmarket/forum/topic/fairmarket-fairshop-and-local-nodes/
  Μέσω αυτού μπορούν επίσης να γίνονται Συλλογικές Παραγγελίες, χρησιμοποιώντας την ειδική λειτουργία που είναι διαθέσιμη, οι οποίες αποτελούν πολύ χρήσιμο εργαλείο στη δημιουργία εμπορικών σχέσεων μεταξύ διαφορετικών περιοχών: /fairmarket-gets-an-important-upgrade-including-shipping-and-the-collective-purchases-module/
 • Υποστήριξη των μελών του Freedomcoop. Οι Τ.Κ. μπορούν να υποστηρίζουν τα μέλη της περιοχής τους, όπως και να ενημερώνουν περισσότερους για τον Ευρωπαϊκό αυτόν Ολοκληρωμένο Συνεταιρισμό. Με τον τρόπο αυτό ο Τ.Κ. συμμετέχει επίσης στην κατανομή των εσόδων του· δείτε περισσότερες λεπτομέρειες εδώ https://fair.to/xK9cU

– Οργάνωση

Κάθε Τ.Κ. διατηρεί την αυτονομία του ώστε να αποφασίζει τον τρόπο οργάνωσής του και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων που επιθυμεί, αρκεί να συμβαδίζει με τις αξίες του FairCoop που όλοι αποδεχόμαστε. Σε κάθε περίπτωση όλες οι πληροφορίες θα πρέπει να είναι προσβάσιμες και ανοικτές σε κάθε μέλος του παγκόσμιου οικοσυστήματος του FairCoop, οπότε το ελάχιστο που πρέπει να γίνει είναι να υπάρχει μια αντίστοιχη ομάδα (group) για τον Τ.Κ. στο κοινωνικό δίκτυο FairNetwork όπου θα αναρτώνται οι σημειώσεις των τοπικών συνελεύσεων, αποφάσεις, ενημερώσεις και άλλα χρήσιμα έγγραφα.

– Χρηματοδότηση

Πρόγραμμα χρηματοδότησης των Τ.Κ. Στους Τ.Κ. που έχουν ήδη δημιουργηθεί και είναι ενεργοί τουλάχιστον για 2-3 μήνες εντός του οικοσυστήματος του FairCoop, ώστε να έχουν αντιληφθεί επαρκώς τη λειτουργία του, τους στόχους του, τις αξίες του και τα υπόλοιπα εγχειρήματα που εμπεριέχει, δίνεται η ευκαιρία να λάβουν ένα ποσό σε Faircoin ως μηνιαία χρηματοδότηση για την ενδυνάμωση των προσπαθειών τους. Το πρόγραμμα αυτό έχει διάρκεια 6 μηνών και αποσκοπεί στο να δημιουργήσει αυτόνομα βιώσιμους Τ.Κ. στη συνέχεια. Περισσότερες πληροφορίες εδώ: /el/local-nodes-funding-campaign/

Κατανομή των εσόδων του FreedomCoop. Όσοι βρίσκονται στη λίστα των ενεργών Τ.Κ.  δικαιούνται ένα μέρος της κατανομής των εσόδων του FreedomCoop, στο τέλος κάθε τριμήνου. Τα κριτήρια για την κατανομή αυτών των χρημάτων βασίζονται στις αποφάσεις της συνέλευσης του Freedomcoop. Αυτό που έχουμε συμφωνήσει μέχρι σήμερα είναι ότι το 1/3 διανέμεται σε όλους τους Τ.Κ., το άλλο 1/3 στους Τ.Κ. που συμμετέχουν ενεργά στον Freedomcoop και το τελευταίο 1/3 διανέμεται αναλογικά σε όσους Τ.Κ. βρίσκονται στη χώρα από την οποία προήλθαν τα έσοδα. Περισσότερες πληροφορίες εδώ: https://fair.to/xK9cU

Ενίσχυση της τοπικής αλληλέγγυας οικονομίας. Πρόκυται για μία είδους χρηματοδότηση που στοχεύει στην ενίσχυση της τοπικής αλληλέγγυας οικονομίας με τη χρήση του Faircoin. Ο Τ.Κ. μπορεί να διαχειρίζεται ένα κεφάλαιο σε Faircoin, όχι για να το ξοδέψει, αλλά με σκοπό να προσφέρει πίστωση χωρίς τόκο σε τοπικούς παραγωγούς και εμπόρους (κάποιες φορές και σε απλούς χρήστες) που κάνουν συναλλαγές με Faircoin και χρειάζονται ρευστότητα. Περισσότερες πληροφορίες εδώ: https://fair.to/xK9cU

This post is also available in: Ισπανικα

This post is also available in: Ισπανικα