FairCoop i Faircoin en Hojaderouter.com

Tereseta postsportada

En aquest post vos presentem un extens article sobre FairCoop i Faicoin que ha aparegut avui en el diari digital hojaderouter.com i en eldiario.es (Espanya) on s’ofereix un bon resum sobre la història de Faircoin; com des de la seua recuperació – fa exactament un any – es troba impulsant un nou sistema econòmic global, autònom i independent del sistema capitalista actual, basant-se en la col·laboració, la confiança, el suport mutu, el procomún i el programari lliure; per desplaçar al lucre personal i a l’especulació, generar una visió de col·lectiu i millorar la societat.
Va nàixer a principis de març 2014 de la mà d’un desenvolupador anònim que després la va abandonar sense deixar rastre. Es van crear 50 milions de monedes, distribuïdes entre els dies 6 i 8 d’aquell mes, a raó de 1.000 unitats cada hora que es van donar com a obsequi a les persones que se sumaven a la iniciativa. Es va convertir en la primera moneda virtual que no calia minar (al principi), i que es repartiria de forma equitativa amb l’objectiu de promoure la igualtat entre els participants.
De forma conjunta, FairCoop i Faircoin tracten d’impulsar un nou sistema global de “economia postcapitalista”, basat en la col·laboració i en el programari lliure. La criptodivisa s’ha convertit en un dels seus principals eixos, en el seu “sistema de base monetària i de dipòsit de valor”. König explica que Faircoin fomentarà la solidaritat en permetre que qualsevol puga transferir valor a altres persones de manera ràpida, segura i barata, sense dependre de poders governamentals o financers. A més, “una moneda pot ser una bona excusa per generar un moviment social i xarxes de suport mutu al voltant d’ella, i per portar el virus de la cooperació” als mercats monetaris, afirma Duran.
Tant Duran com König sostenen que Faircoin, encara que és important dins de Faircoop, “no deixa de ser un instrument dins d’un marc global”. De forma progressiva aniran apareixent altres eines que “completaran l’àmbit monetari i econòmic de FairCoop, anuncia Duran. Segons explica, un sistema monetari just necessita també que l’accés al crèdit siga democràtic, que siga accessible “a totes les persones que tinguen capacitat de producció” i que en un moment donat puga cobrir necessitats bàsiques.
Això serà possible en el futur amb una altra moneda descentralitzada que es cridarà FairCredit, encarregada de fomentar el model de crèdit mutu. Els préstecs seran sense interessos, els deutes d’uns es convertiran en ingressos per a uns altres i la suma total de tots els saldos del sistema serà igual a zero, de tal forma que el crèdit ja no depenga de bancs centralitzats sinó del ben comú. L’aparició de FairCredit no comportarà la desaparició de Faircoin, sinó que s’utilitzaran conjuntament.

This post is also available in: English Spanish French German Portuguese, Portugal