FairCoop llança la primera ronda d’inversió a través del seu projecte Coopshares

Pau. postsportada

Coincidint amb el tancament del Ouishare Fest, on FairCoop va ser nominat en la categoria de finances col·laboratives, hem iniciat la nostra campanya d’inversions col·laboratives en Coopshares!
Coopshares és una cooperativa descentralitzada enfocada en dotar a l’ecosistema FairCoop de liquiditat i recursos per finançar la transició cap a una economia alternativa al capitalisme.
Es posarà en marxa la creació de:
– Un fons de liquiditat per a construir un ecosistema econòmic fiable i resilient en tot el món, que proporcioni suport a l’activitat de tots els serveis i usuaris involucrats.
– Un fons d’inversió cooperatiu per als projectes presents en Coopshares i per al desenvolupament d’una xarxa P2P d’inversions en capital social de cooperatives com a recurs clau per al projecte d’incubadores Fairstarts.
– I un fons de desenvolupament que tindrà com a objectiu impulsar FairCoop en els propers 12 mesos donant suport a projectes com FairCoin 2.0, Coopshares, FairMarket, Fairstarts o Faircredit.
Per aconseguir tot això, un dels objectius principals és crear una Plataforma P2P d’inversions en capital social (també coneguda com crypto-equity) centrada en cooperatives, empreses socials i projectes de producció P2P. Aquesta, estarà avalada per FairCoop i es basarà en Faircoin.
“Coopshares serà la primera primera plataforma cooperativa P2P disponible per ajudar altres cooperatives”
La plataforma Coopshares es caracteritzarà per facilitar les inversions en projectes cooperatius eliminant el component especulatiu que hi ha actualment al mercat de les criptomonedes mitjançant un sistema segons el qual l’entrada i sortida d’efectiu per a cada unitat de capital social estarà lligat al creixement i decreixement del nombre de participacions en en lloc de al seu valor. Això el farà coherent amb els valors cooperatius.

This post is also available in: English Spanish French Chinese (Simplified) German Italian Portuguese, Portugal