Notes de la 4a Assemblea Oberta de FairCoop

Maro Assemblees, postsportada

L’última assemblea de l’Any va tenir Lloc El passat 17 de desembre de 2015, la participació va ser alta i va creixent a Cada assemblea. En ella vàrem parlar i decidir els Següents punts:
   
1. Com pot FairCoop promoure l’ús de Faircoin a nivell local i regionals fent costat als nodes locals i com aquests poden ser proactius en aquest objectiu? Tenim obertes diverses converses a la xarxa al respecte:
    
– Idees per a activar els mercats regionals i locals.
– Projecte de Fons per a les economies solidàries locals
Parlarem de com millorar l’activitat dels nodes locals, hi ha algunes idees i propostes sobre la taula com ara posar a disposició petits fons de Faircoin que siguin gestionats pels nodes locals, per tal d’impulsar l’activitat local amb Faircoin; Crear un sistema de descomptes amb Faircoin i una metodologia com la que s’està desenvolupant a Grècia; crear materials per ajudar a desenvolupar els nodes locals amb una guia oberta que ajudi els usuaris i comerciants que pugui ser adaptat a les diferents regions i les seves peculiaritats, així com crear alguns jocs com “Trading floor de valeureux”, …
També es va parlar dels fons a distribuir entre els nodes locals, necessitem tenir un criteri sobre els requisits que han de complir per poder rebre els fons i com gestionar-los. Algun dels criteris estan relacionats amb el nombre de membres del node (mínim 3), nombre de comerciants que s’han unit a FairCoop (registrats en el directori). Cada node pot presentar la seva proposta.
S’acorda:
Desenvolupar els materials
Crear una proposta amb una llista de criteris per rebre i gestionar els fons.
Crear un grup en Telegram dedicat a la comunicació entre els nodes locals.
L’equip de comunicació farà una crida general per crear i promoure els nodes locals.
En la propera assemblea podem fer l’acord final per començar a distribuir els fons per a ser gestionats pels nodes.
2. Servei d’allotjament web a Faircoin a projectes compromesos amb els valors de FairCoop.
Pots veure la proposta aquí:
Parlem de la possibilitat d’oferir serveis d’allotjament web a aquells projectes que comparteixin els nostres principis i valors.
La discussió es desenvolupa en el grup de webadmins.
S’acorda:
Començar oferint serveis de VPS i anar augmentant-amb un altre tipus de serveis (allotjament, serveis en el núvol, …)
3. Situació del Fons del Sud Global.
El passat dimecres 16 de desembre va ser la segona reunió d’aquest grup de treball i ja s’estan fent els primers passos.
Aquesta és la primera actualització d’aquest grup de treball i una crida a l’acció i aportació d’idees.
Ja hi ha hagut dues reunions i està proposada la tercera.
Com a primera tasca ja hi ha informació sobre la carta a enviar als contactes que tenim relacionats amb aquest grup de treball: https://titanpad.com/extensionmessageGSF
S’ha creat un grup de treball en Telegram.
Les notes sobre la reunió es poden trobar aqui https://titanpad.com/firstmeetingGSFund
4. Revisar la documentació del web de FairCoop
Atès que hi ha documentació obsoleta o desactualitzada cal fer una revisió i posada al dia. S’acorda que és una tasca per al grup de comunicació i per tant serà tractada en la propera assemblea d’aquest grup.
   
5. Actualització sobre Fairmarket i preprativos per al Fairmarket Hackaton.
Aquest és un esdeveniment en xarxa així que tot el que vulgui pot participar, connectant a través d’IRC en freenode o en el grup de FairCoop on trobarà informació de com unir-se.
Ja que cap dels participants som experts estem aprenent junts i usant els manuals. No va consistir només en programació sinó també en crear i pensar els fluxos d’informació, com els fa servir la gent. Es parlarà sobre disseny, configuració, documentació així com programació que inclou Python, així com que tipus de servidors necessitarem.
6. Fons per als refugiats i activitats per coordinar-nos entre els diferents espais
Parlarem sobre la possibilitat de crear una xarxa de projectes de serveis sanitaris per als refugiats així com l’ajuda a través de nodes locals.
S’acorda
Crear un node local en Lesvos que pugui gestionar els fons
Crear una campanya de crowdfunding a partir del 8-10 de gener, utilitzant la nostra plataforma CoopFunding. 
7. Resum de l’assemblea del grup de Comunicació
Els punts tractats en ella van ser:
Vam decidir mantenir dues reunions al mes (el segon i el quart dijous de cada mes) per coordinar les tasques.
Parlem de la necessitat de fer un mapeig de recursos necessaris (i fer un post amb una crida) i coordinar el treball amb els nodes locals. També vam decidir fer servir el grup de la network dedicat als nodes locals /groups/local-nodes/ com el lloc on els nodes poden compartir els seus esdeveniments o notícies que vulguin que es difonguin en les xarxes socials o qualsevol altre ajut que puguin necessitar.
També es va parlar de la necessitat de definir la imatge definitiva de FairCoop, reunir les diferents propostes i votar definitivament per poder definir també el llibre d’estil.
Sobre la manera d’estar en comunicació fem servir el grup de comunicació de la network /groups/faircoop-community/communication/ i també l’ús de Telegram.
Parlem sobre el desenvolupament de la campanya per als fons per als refugiats així de crear una guia que sigui útil tant per als nodes com per als usuaris i comerciants que s’apropin a Faircoin i FairCoop, un guia que ajuda a al node local a ajudar a usuaris i comerciants i adaptar-lo a les diferents realitats regionals així com crear jocs com el “Trading Floor game de Valeureux”.
Estem treballant en definir les eines que farem servir per desenvolupar el treball del grup, actualment fem servir Sandstorm i wekan pròximament per organitzar la feina.
En el grup de comunicació podeu trobar les notes completes de l’assemblea. La propera assemblea de comunicació serà el proper 14 gener 2016.
Per veure les notes completes d’aquesta assemblea: /docs/notes-from-the-fourth-faircoop-assembly/
Finalment recordar que la cinquena assemblea general oberta de FairCoop serà el proper dijous 21 de gener a les 19.00 CET en el grup de Telegram i que tot aquell que vulgui participar pot posar-se en contacte amb nosaltres per incloure’l en el grup.

This post is also available in: English Spanish German Greek