FairCoop Greece’s Docs Οδηγίες για τις μεταφράσεις – Greek translation guide

Αυτός είναι ένας σύντομος οδηγός μεταφράσεων για κείμενα σχετικά με το Faircoop και τους Ολοκληρωμένους Συνεταιρισμούς.
 
– Στο παρακάτω συνεργατικό pad βάζουμε ό,τι κείμενα εκκρεμούν για μετάφραση ή δημοσίευση:
Η διαδικασία που ακολουθούμε μέχρι τώρα είναι να βάζουμε προτάσεις κειμένων στο παραπάνω pad και μετά η μετάφρασή τους να γίνεται σε 3 στάδια:
  1. Μετάφραση
  2. Επιμέλεια
  3. Έτοιμο προς δημοσίευση
Κάθε φορά που αναλαμβάνουμε/ολοκληρώνουμε μια μετάφραση ή μια επιμέλεια, ανανεώνουμε το παραπάνω pad προσθέτοντας το όνομά μας και τοποθετώντας το κείμενο που επεξεργαστήκαμε στο αντίστοιχο στάδιο. Έτσι, όποιος παρακολουθεί αυτό το pad γνωρίζει ανά πάσα στιγμή πού χρειάζεται βοήθεια και σε τι κατάσταση βρίσκεται το κάθε κείμενο.
Σε σχέση με τη διαδικασία μετάφρασης αυτή καθεαυτή:
– Πρώτα ένας μεταφραστής μεταφράζει ολόκληρο το κείμενο.
– Μετά ακολουθεί η επιμέλεια από τον επιμελητή, επιλέγοντας ένα αρκετά διαφορετικό χρώμα σε σχέση με του μεταφραστή για να φαίνονται εύκολα οι αλλαγές που κάνει. Εδώ χρειάζεται προσοχή ώστε ο επιμελητής να μη σβήνει την αρχική μετάφραση μιας φράσης που αλλάζει, αλλά να τη μαρκάρει με strikethrough.
– Μόλις τελειώσει την επιμέλεια, ειδοποιεί το μεταφραστή να ρίξει μια τελευταία ματιά στις αλλαγές σε περίπτωση που έχει διαφορετική γνώμη. Αυτό το στάδιο συνήθως γίνεται γρήγορα καθώς οι αλλαγές είναι εμφανής με το διαφορετικό χρώμα.
– Αν ο μεταφραστής έχει κάποιες παρατηρήσεις τις συζητάει με τον επιμελητή και αφού διαγραφούν τα strikethrough το κείμενο είναι έτοιμο προς δημοσίευση.
Όσο αφορά στην αποθήκευση του εγγράφου, συνίσταται να γίνεται μία αρχική κατά τη δημιουργία του κάθε νέου pad. Στη συνέχεια, καλό είναι να γίνεται αποθήκευση μετά το πέρας των αλλαγών σε κάθε στάδιο μετάφρασης. Έτσι, δημιουργείται ένα ιστορικό του κειμένου και αποφεύγονται τυχόν λάθη καθώς οποιαδήποτε στιγμή μπορούμε να ανατρέξουμε σε παλαιότερη έκδοση. Πάντα είναι προτιμότερο να έχουμε περισσότερες αποθηκευμένες εκδόσεις παρά λιγότερες.
 
Για τη μεταφραστική συνέπεια, έχει δημιουργηθεί ένα pad όπου διατηρούμε ένα λεξικό με συμφωνημένους όρους. Εκεί μπορούμε όλοι να προσθέτουμε, με αλφαβητική σειρά, κάθε νέο όρο που συναντάμε και θα πρέπει να χρησιμοποιείται απ’ όλους μας.
* Δειτε επίσης και στο τέλος του άρθρου
Για ανταλλαγή μηνυμάτων και ειδοποιήσεων χρησιμοποιούμε το FairNetwork, είτε την ομάδα (group) FairCoop Greece (/groups/faircoop-community/extension-comission/2017.fair.coop-greece/), είτε τη γενικότερη ομάδα μετάφρασης Translation Comission (/groups/faircoop-community/communication/translation-comission/). Βοηθητικά υπάρχει η ομάδα (group) του Telegram, FairCoop Greece, στην οποία μπορείτε να συμμετέχετε ανά πάσα στιγμή επικοινωνώντας μαζί μας ώστε να σας προσθέσουμε.

Καλή μας συνεργασία!

 

 

* Λεξικό Όρων

Συμβάσεις:
– Για τα ακρωνύμια προτείνεται η ελληνική μετάφραση και σε παρένθεση όλος ο αγγλικός όρος. Π.χ. Commons Based Reciprocity License = Άδεια Αμοιβαιότητας Βασισμένη στα Κοινά (Commons Based Reciprocity License)
Λέξεις/Φράσεις σε αλφαβητική σειρά
Ανω τελεία: ·    (για όσους δεν μπορουν να τη βρουν στο πληκτρολόγιο)
Android wallet = (φορητό) πορτοφόλι Android
block = μπλοκ
blockchain = αλυσίδα μπλοκ (ή blockchain)
cooperative = συνεταιρισμός
Commons Based Reciprocity License = Άδεια Αμοιβαιότητας Βασισμένη στα Κοινά
crowdfunding = πληθοχρηματοδότηση
crowdinvestment = πληθοεπένδυση
cryptocurrency = κρυπτονόμισμα
crypto-equity = κρυπτο-μετοχή
data block = μπλοκ δεδομένων
disruptive = αποδιοργανωτική
Electrum wallet = πορτοφόλι Electrum
FairFunds = Ταμεία χρηματοδότησης
Fair Network = δίκτυο Fair Network
fiat currency= κρατικό νόμισμα/χρήμα (με βαση τη Wikipedia ίσως να το αφησουμε κρατικο)
fork = αντίγραφο
Global South Fund = Παγκόσμιο Ταμείο του Νότου
hard fork = ανεξάρτητο αντίγραφο
Integral Cooperative = Ολοκληρωμένος συνεταιρισμός
Integral Revolution = Ολοκληρωμένη επανάσταση
liquidity = ρευστότητα
miner = “μεταλλωρύχος”
mining = εξόρυξη
minting = έκδοση
Official FairCoin wallet = Επίσημο πορτοφόλι FairCoin
Open Cooperativism = Ανοικτοί Συνεταιρισμοί
p2p = ομότιμος
P2P Foundation for Alternatives = Ίδρυμα Ομότιμης Παραγωγής για Εναλλακτικές Λύσεις
Paper Wallet = Χάρτινο Πορτοφόλι (PaperWallet)
PoC = Απόδειξη Συνεργασίας
PoE = Σημείο Συναλλαγής (ΡΟΕ – Point of Exchange)
PoS = Απόδειξη Μεριδίου (δες https://en.wikipedia.org/wiki/Proof-of-stake )
PoW = Απόδειξη Εργασίας
pre-coined money supply = προ-νομισματικό αποθεματικό
pro-commons projects = εγχειρήματα που ενισχύουν τα κοινά
project = εγχείρημα / ερευνητικό σχέδιο / πρότζεκτ
QR code = κώδικας QR
reference value = τιμή αναφοράς
saving = αποταμίευση
tutorial = οδηγός
wallet = ψηφιακό πορτοφόλι