Σχόλια : Η διαδικτυακή πλατφόρμα αγορών FairMarket αναβαθμίζεται σημαντικά συμπεριλαμβάνοντας πλέον τη δυνατότητα τιμολόγησης των Εξόδων Αποστολής και της Συλλογικής Παραγγελίας. https://2017.fair.coop/el/fairmarket-upgrades/ the Earth cooperative ecosystem for a fair economy Tue, 26 Sep 2017 15:21:38 +0000 hourly 1